Rzeczoznawca majątkowy

Transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości muszą być dokonywane w oparciu o aktualną cenę rynkową domu albo mieszkania. Wartość obiektu określa się według jego standardu a także innych cech powodujących zainteresowanie nabywców. Ma również znaczenie popyt na nieruchomości w danym okresie.

Co bierze się pod uwagę?
Poprzedzające sprzedaż określanie wartości nieruchomości służy wyznaczeniu ceny adekwatnej do jej standardu i stanu technicznego. Jest to fundamentem do określenia wartości rynkowej w dniu wyceny. Dodatkowo bierze się pod uwagę takie czynniki jak: lokalizacja, możliwości dojazdowe, infrastruktura najbliższego otoczenia. Dla osiedlowych domów jednorodzinnych liczy się również wielkość działki, zagospodarowanie terenu oraz sposób zabezpieczenia posesji. Atrakcyjność sprzedażowa mieszkania w kamienicy albo bloku uzależniony jest od kondygnacji, wyposażenia części wspólnych (winda, suszarnia, wózkownia) i ogólnego stanu budynku. Wycenę nieruchomości przeprowadza rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia do sporządzania pisemnej opinii mającej moc prawną w obrocie nieruchomościami.
Co a przy tym wpływa na cenę rynkową?
Sporządzony przez rzeczoznawcę operat szacunkowy zawiera wszystkie informacje dotyczące właściwości obiektu. Rzeczoznawca majątkowy musi również uwzględnić aktualną sytuację na rynku nieruchomości. W niektórych okresach zwiększa się popyt na mieszkania niezbyt duże albo z obrotu wtórnego. Można za nie wyznaczyć cenę relatywnie wyższą. W innym czasie wzrasta zainteresowanie zakupem mieszkań jako inwestycje pod wynajem lub lokatę kapitału. Wówczas wysokie ceny osiągają mieszkania o wysokim standardzie i gotowe do zasiedlenia. Dla nabywcy ważne jest również określenie stanu prawnego nieruchomości pod kątem własności lub obciążenia kredytem hipotecznym. Operat szacunkowy jest urzędowym dokumentem wykorzystywanym też przy podziale majątku, szacowaniu masy spadkowej, wycenie darowizny. Ponieważ sporządzany jest w oparciu o analizę obowiązującego rynku nieruchomości, jego ważność obejmuje 12 miesięcy od daty sporządzenia.

Źródło informacji: określanie wartości nieruchomości łęczyce