Jak rozliczyć nadliczbowe godziny lekcyjne

Nie wszyscy dyrektorzy szkół umieją poprawnie rozliczać godziny ponadwymiarowe nauczycieli. W związku z tym na prawdę często przeprowadza się dla nich szkolenia, na których uczą się jak właściwie rozliczać pracę nauczyciela, ażeby jego uposażenie było policzone adekwatnie do czasu pracy. O ile godziny rozliczone są źle, w danym roku rozliczeniowym/budżetowym pojawią się usterki.

To z kolei będzie problematyczne dla gmin, które przeznaczają środki na nauczycielskie pensje. Etat nauczycielski nie obejmuje 40 godzin jak tradycyjne jest w kodeksie pracy. Nauczyciel pracuje 18 godzin w ramach etatu, do tego ma dodatkowe godziny obowiązkowe, które musi przepracować z uczniami. Karta nauczyciela jest tak skonstruowana, że nauczyciele zasadniczo nie powinni pracować w godzinach ponadwymiarowych. Jednakże w szczególnych sytuacjach, podyktowanych koniecznością realizacji kodu nauczania z danego przedmiotu, można zobowiązać nauczyciela do odpłatnej na zasadach ogólnych pracy w godzinach ponadwymiarowych. Może to dotyczyć jedynie tego przedmiotu, którego sam uczy – czyli matematyk nie może realizować zastępstw z innego przedmiotu, wręcz pokrewnego.Co ważne, liczba takich godzin nie przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, czyli takich godzin nie może być więcej niż 7 tygodniowo. W praktyce za zgodą organu prowadzącego, nauczyciel może przepracować dowolną ilość godzin. Oczywiście tylko wtedy, jeżeli już sam wyrazi na to zgodę. Drugim problematycznym celem dyrektora szkoły jest Statut szkoły. W wielu szkołach, jak wykazują późniejsze kontrole, pojawiają się problemy prawne przy konstruowaniu statutu. W związku z tym ten nie może być w żaden sposób zatwierdzony. W pewnych sytuacjach, gdy organizowane są szkolenia dla nauczycieli online, poruszana jest na nich ta tematyka. Nierzadko wtedy podczas szkolenia nauczyciele piszą dokument, który w przyszłości może być statutem szkoły, uczą się w jaki sposób to zrobić. Mogą przynieść na szkolenie własny statut i podczas szkolenia poprawić znajdujące się w nim usterki.

Zobacz również: szkolenia dla nauczycieli online.