Szkolenia ppoż-kiedy

W każdym budynku użyteczności publicznej, którym jest między innymi sklep, szkoła, urząd, powinna znajdować się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Należy powiesić ją w widocznym miejscu – tego wymagają przepisy i konieczna w takich obiektach ochrona przeciwpożarowa. Do tego jeszcze potrzebne będą gaśnice, odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i przeszkolenie pracowników na wypadek wystąpienia pożaru.

Szkolenia przeciwpożarowe przeprowadzane są dla każdego pracownika wyłącznie raz. Zwykle takie szkolenie przeprowadzane jest przez inspektora od spraw bhp i pożarnictwa. Musi być to osoba, która ukończyła odpowiednie studia albo chociażby kurs nadający jej uprawnienia inspektora. Pracownicy nie muszą takich szkoleń powtarzać cyklicznie, tak jak to jest w przypadku również obowiązkowego szkolenia bhp. Jeśli chodzi o szkolenia pracowników, wszystko reguluje kodeks pracy. Pracodawca może szkolić załogę częściej, niemniej jednak nie rzadziej niż mówią to przepisy. Co ważne, wszystkie szkolenia muszą odbywać się w godzinach pracy. Nie wolno nakazać komuś zostać po godzinach lub przyjść uprzednio. Identycznie sytuacja ma się również z badaniami okresowymi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik pracuje w godzinach nocnych. Wówczas powinno się mu się dzień wolny płatny tak, jak gdyby był w pracy. Czasem nierzadko w zakładach pracy, w których ryzyko wystąpienia pożaru jest spore, wówczas szkolenia przeprowadzane są częściej, ażeby pracownicy wiedzieli, jak się zachować. Elementem takiego szkolenia bywa także ewakuacja przy użyciu fałszywego alarmu. Pracodawca uruchamia alarm i kontroluje, jak szybko wszystkim uda się ewakuować w bezpieczne miejsce. Choćby może wydawać się to sprzeczne z ideą pracowania – skoro w godzinach pracy wszyscy przestają pracować, zostawiają wszystko jak leci i wychodzą, to jest to dla pracodawcy cenna informacja. Dowiaduje się chociażby, czy drogi ewakuacji są odpowiednie, czy nie jest zbyt tłoczno i wszystkim osobom na pewno uda się wydostać bezpiecznie z budynku, którego dotknął rzekomy pożar.

Więcej informacji na stronie: bhp łódź.