O co pytać podczas rekrutacji

Rekrutacja pracowników warszawa nie musi być żmudnym procesem. Bardzo duże firmy nie zajmują się tym poświęcając własny czas i na prawdę często zlecają znajdowanie pracowników firmom zewnętrznym. Te mają własne bazy pracowników, w których zarejestrowane są osoby poszukujące pracy.

Wystarczy, że w tej podstawie znajdą osoby o odpowiednich kwalifikacjach i przeprowadzą z nimi rozmowę. Każda firma hr warszawa współpracuje działami rekrutacji w przedsiębiorstwach, do których rekrutuje pracowników. Dzięki temu wie, jakie są wymagania wobec nowozatrudnianych ludzi. Może też dostosować oferty do pracowników i proponować dokładnie sprecyzowane stanowiska tylko tym osobom, które de facto będą nimi zainteresowane. To znacznie usprawnia i skraca cały proces rekrutacji. Zwykle rekrutacja to proces wieloetapowy. Po pierwsze trzeba zgromadzić dane potencjalnych pracowników, którzy są zainteresowani ofertą. Drugi stopień to selekcja. Trzeba wykluczyć wszystkich tych, których kompetencje są zbyt niskie a doświadczenie zawodowe też nie jest zgodne z oczekiwaniami pracodawcy. Trzecim etapem każdego procesu rekrutacji są rozmowy z kandydatami. W wielu firmach praktykuje się najpierw przeprowadzanie rozmów przez telefon. To pozwala na tyle poznać kandydata, ażeby stwierdzić, czy warto go zapraszać na spotkanie. Dla kandydatów to pierwsza szansa na to, by zadać pytania o warunki finansowe i inne korzyści, które płyną z zatrudnienia w danej firmie. Czasem żadna ze stron po takiej rozmowie nie chce kontynuować rozmów. Dzięki temu, że udało się zorganizować spotkanie telefonicznie i kandydat i rekruter zaoszczędzili wiele czasu. Dopiero w ostatnim etapie rekrutacji z pracownikiem rozmawia osoba z firmy. Zdarza się, że jest to bezpośredni przełożony kandydata albo ktoś kto w firmie odpowiada za rekrutację i szkolenia. Mówi się, że pierwsze wrażenie, które kandydat zrobi w trakcie rozmów jest bardzo ważne. Choćby niemniej ważne jest również to, czy bardzo dobre złudzenie uda się wywrzeć pracodawcy. Dziś. w dobie rynku pracownika, to pracodawca musi czasem bardziej się starać.

Polecana strona: rekrutacja pracowników warszawa.