Magazyn chemikaliów

Magazyn ADR

Obecnie w naszym życiu wykorzystuje się w ogromnej liczbie przypadków różnego rodzaju materiały niebezpieczne. Materiały te muszą być odpowiednio przechowywane, bo jeśli dostaną się do atmosfery, do gleby lub do wody to mogą stanowić poważne zagrożenie zarówno dla rośliny, jak i dla zwierząt, a też dla człowieka. Magazyn ADR musi być po pierwsze zlokalizowany w właściwym miejscu.

Powinno być to miejsce na uboczu, czyli nie wśród zgromadzeń ludzi. Magazyn taki nie może być zlokalizowany na przykład w centrum miasta bądź miejscowości, dlatego że mogłoby dojść do wycieku substancji, które zagrażałoby życiu i zdrowiu ludzi. Magazyn chemiczny musi być zlokalizowany gdzieś w oddaleniu od siedzib ludzkich, tak by w razie potencjalnego wycieku lub wybuchu nie doszło do skażenia środowiska i tym samym nie doszło do zachorował wśród ludzi i zwierząt. Magazyn chemikaliów musi być też właściwie strzeżony. Chodzi tutaj o ochronę, która dzień i noc powinna pilnować takich składników chemicznych, które mogą być niebezpieczne. W każdym momencie może bowiem dojść do kradzieży takich składników a nie dobrze wykorzystane, mogą stanowić ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Magazyn gazów musi być strzeżony jeszcze pilnie i dlatego że nawet mała iskra może doprowadzić do wybuchu gazu i do wielkiej tragedii. Jeśli magazyn byłby w pobliżu innych domostw, to mogłoby dojść do prawdziwego pogromu, ludzie mogliby stracić życie i swój dobytek. Stąd też tak ważne jest, ażeby zarządcy, którzy czuwają nad takimi magazynami, byli bardzo przezorni i zatrudniali tylko i wyłącznie wykwalifikowaną ochronę, a także zwiększa poziom zabezpieczeń. Magazyn materiałów niebezpiecznych jest miejscem, w którym powinno się zachować szczególne środki ostrożności. Nie można tam wchodzić bez stosownych ubrań, nie można tam palić papierosów, nie można tam stosować otwartego ognia i generalnie jest wiele zakazów, które poprawnie zastosowane, są w stanie zwiększyć nasze bezpieczeństwo w takim miejscu. Magazyn substancji niebezpiecznych jest magazynem szczególnie niebezpiecznym dla człowieka. Każdy, kto tam przebywa, powinien mieć specjalną licencję ADR na styczność z takimi materiałami i powinien również dokładać wszelkich starań, by sprostać wymaganiom BHP w zakresie, który przewidziany jest dla danych materiałów i przewidziany jest w regulaminie konkretnego miejsca. Nasze zdrowie i życie jest zbyt cenne, by poświęcać je przez nieuwagę lub przez to, że bagatelizujemy jakieś ważne wytyczne. To mogłoby się dla nas i dla innych ludzi skończyć tragicznie.
Polecamy: magazynowanie aerozol.